Istorija ir dabartis

Meno istorijos ir teorijos katedra buvo įsteigta 1991 m., kartu su Teatro ir kino fakultetu. 1995 m. katedra surinko pirmą Lietuvoje teatrologų kursą. 2013 m. katedra išleido pirmąjį kinotyros bakalauro absolventų kursą ir tais pačiais metais pradėjo vykdyti naują Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programą.

Mūsų perspektyvos

Skirtingų kartų šios programos (vėliau atnaujinta programa buvo perregistruota kaip Teatro studijos) absolventai dirba įvairiose Lietuvos kultūros institucijose – Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre, Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Valstybiniame jaunimo teatre, OKT / Vilniaus miesto teatre, Lietuvos šokio informacijos centre, Lietuvos teatro sąjungoje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, periodinių leidinių „7 meno dienos“, „Kultūros barai“ redakcijose ir kt., taip pat dėsto LMTA.

Dėstytojai

Meno istorijos ir teorijos katedroje dirba garsūs teatrologai ir kinotyrininkai, žinomi ir produktyvūs teatro ir kino mokslininkai bei kritikai. Nuo katedros įkūrimo ilgus metus jai vadovavo prof. habil. dr. Irena Aleksaitė, vėliau ją pakeitė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė. Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Ramunė Balevičiūtė.

Katedroje dirba: prof. dr. Natalija Arlauskaitė , lekt. Tautvydas Bajarkevičius, doc. dr. Ramunė Balevičiūtė, doc. dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė, lekt. Vaidas Jauniškis, lekt. dr. Gabrielė Labanauskaitė , prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, lekt. Rasa Paukštytė, lekt. Živilė Pipinytė, doc. dr. Rita Repšienė, doc. dr. Helmutas Šabasevičius, doc. dr. Renata Šukaitytė, doc. dr. Šarūnė Trinkūnaitė, prof. dr. Rasa Vasinauskaitė.

Mokslo ir meno veikla

Meno istorijos ir teorijos katedra kasmet rengia dvi tarptautines mokslo konferencijas – teatrologų studentų ir teatro tyrėjų, – inicijuoja ir dalyvauja įvairiuose meno ir mokslo tyrimų projektuose.

Studentai, atlikdami praktiką arba laisvu laiku, dalyvauja organizuojant įvairius teatro, kino ir šokio renginius, juos pristato ir recenzuoja žiniasklaidoje.

Partneriai ir draugai