Mąstantis kūnas

Kategorija Uncategorized

Mastantis-kunas

„Mąstantis kūnas“ – tai tarpsritinis mokslo ir meno tiriamasis projektas, kurį 2013-2014 m. įgyvendino LMTA Meno istorijos ir teorijos, Vaidybos ir režisūros bei Šokio ir judesio katedros dėstytojai, bendradarbiaudami su fizinės ir biologinės medicinos gydytojais. Visas projekto pavadinimas – „Mąstantis kūnas: vaidybos sistemų analizė ir integracija šiuolaikinio aktoriaus kūrybos procese“. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Projekto tikslas – įsteigti kompleksinių ir tarpdalykinių teatro tyrimų laboratorijos bazę, skirtą moksliniu teoriniu ir praktiniu meniniu lygiu tirti šiuolaikiniam lietuvių ir pasaulio teatrui aktualias kūrybinės raiškos problemas. Projekto metu buvo įvertinta vaidybos studentų fizinė ir psichoemocinė būklė, buvo tiriama, kokį poveikį jai daro vaidybos procesas. Atsižvelgiant į šių tyrimų rezultatus, buvo sukurtos gairės universaliai aktoriaus saviruošos ir kūrybos metodikai.