Studijos

Meno istorijos ir teorijos katedra vykdo dvi studijų programas: Scenos ir kino menų istoriją ir kritiką (BA, meno studijos) ir Teatrologiją ir kinotyrą (MA, humanitariniai mokslai). Nuo 2018 m. planuojama pradėti vykdyti trečiosios pakopos Teatrologijos ir kinotyros studijas (humanitariniai mokslai, menotyra).

Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, suteikia scenos ir kino menų specialisto – teatro ir kino istoriko, kritiko ir analitiko – kvalifikaciją.

Teatrologijos ir kinotyros studijų programa yra orientuota į atlikimo ir audiovizualinius menus jungiančių scenos bei kino meno reiškinių tyrimus, aktualizuojant jų vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Tai vienintelė magistro programa tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol atskiras teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.

Bakalauro studijos

Scenos ir kino menų istorija ir kritika.

Programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, yra orientuota į plataus profilio specialistų – teatrologų ir kinotyrininkų, – gebančių įvairiais aspektais analizuoti scenos ir kino menų procesus bei taikyti įgytas teorines žinias praktiškai, rengimą ir suteikia scenos ir kino menų specialisto – teatro ir kino istoriko, kritiko ir analitiko – kvalifikaciją.

Magistro studijos

Teatrologija ir kinotyra.

Studijų programa yra orientuota į atlikimo ir audiovizualinius menus jungiančių scenos bei kino meno reiškinių tyrimus, aktualizuojant jų vietą šiuolaikinėje visuomenėje.

Tai vienintelė magistro programa tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol atskiras teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.